Omniumschool, plek waar je kan groeien.

Vooraanmelding

Vooraanmelding voor Omniumschool
Omniumschool, plek waar je kan groeien.

Met ingang van 30 januari 2019 start de inschrijving voor Omniumschool Zeewolde. Per die datum hoeft u geen vooraanmelding meer doen. De inschrijving is dan geopend. Het inschrijfformulier komt hier op de website te staan. Kijk hier voor informatie over de infoavond op 30 januari. 

Deze verklaring is een belangstellingsmelding, het betreft geen inschrijving van leerlingen.

Financiering van de school ten aanzien van huisvesting (aantal m2), meubilair en onderwijsleermiddelen wordt gebaseerd op het aantal aanmeldingen. Het is nu daarom belangrijk dat ouders hun belangstelling voor de school laten weten via een vooraanmelding. Deze geeft geen verplichtingen.

Opties:

1. Dit formulier afdrukken. Zie ‘Print’ knop onderaan deze pagina.

2. De vooraanmelding downloaden via deze link. Hij verschijnt dan in uw download-map.

Graag invullen en mailen naar info@Omniumschool.nl of opsturen naar

Omniumschool Postadres: Tjalk 28  1276 EB Huizen

————————————————————

Vooraanmelding Omniumschool

De Omniumschool met Kernonderwijs start per schooljaar 2019-2020 in Zeewolde. .

Omniumschool: waar uw kind op een passende manier wordt geholpen in het ontwikkelen van haar/zijn talenten.

Zou u uw kinderen naar deze school sturen?   ja/nee (doorhalen wat niet van toepassing is)

Heeft u kinderen in de leeftijd van 0-20 jaar? Zo ja, wilt u dan hieronder hun volledige naam, geboortedatum en geslacht (m/v) en schoolvorm vermelden? Voorbeeld: Jan Jansen, 8-8-2008, m, PO.

Na ontvangst van de vooraanmelding zullen wij u volledig op de hoogte houden van de opstart van de school.

Kind 1

 • Volledige naam:
 • Geboortedatum:
 • M/V (doorhalen wat niet van toepassing is)
 • OV/PO/VO* (doorhalen wat niet van toepassing is)

*OV=opvang/voorschool, 0-4 jr; PO = basisschool; VO = voortgezet onderwijs.

Kind 2

 • Volledige naam:
 • Geboortedatum:
 • M/V (doorhalen wat niet van toepassing is)
 • OV/PO/VO* (doorhalen wat niet van toepassing is)

*OV=opvang/voorschool, 0-4 jr; PO = basisschool; VO = voortgezet onderwijs.

Kind 3

 • Volledige naam:
 • Geboortedatum:
 • M/V (doorhalen wat niet van toepassing is)
 • OV/PO/VO* (doorhalen wat niet van toepassing is)

*OV=opvang/voorschool, 0-4 jr; PO = basisschool; VO = voortgezet onderwijs.

Kind 4

 • Volledige naam:
 • Geboortedatum:
 • M/V (doorhalen wat niet van toepassing is)
 • OV/PO/VO* (doorhalen wat niet van toepassing is)

*OV=opvang/voorschool, 0-4 jr; PO = basisschool; VO = voortgezet onderwijs.

Hoeveel reistijd heeft u ervoor over om uw kinderen naar de Omniumschool te laten gaan (enkele reis)?

_________________________________________________________________

Ik vind Kernonderwijs belangrijk omdat:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Deze verklaring is ondertekend door 2 ouders/voogden:

Naam                       1:            ______________________________________________________________

Naam                       2:            ______________________________________________________________

Adres                          :             ______________________________________________________________

Postcode                    :             ________

Woonplaats              :             _____________________________________

E-mail                        :            ______________________________________________________________

Datum                        :            ______________________________________________________________

Handtekening           1:          ______________________________________________________________

Handtekening            2:         ______________________________________________________________

%d bloggers liken dit: