Plek waar je kan groeien.

Vooraanmelding

Vooraanmelding voor Omniumschool
Omniumschool, plek waar je kan groeien.

Deze verklaring is een belangstellingsmelding, het betreft geen aanmelding van leerlingen.

Opties:

1. Dit formulier afdrukken. Zie ‘afdrukken’ knop onderaan deze pagina.

2. De vooraanmelding downloaden via deze link. Hij verschijnt dan in uw download-map.

Graag invullen en mailen naar info@Omniumschool.nl of opsturen naar

Omniumschool Postadres: Tjalk 28  1276 EB Huizen

————————————————————

Vooraanmelding Omniumschool

Er zijn plannen om een Omniumschool vanuit Kernonderwijs te starten in Zeewolde.

Omniumschool: waar uw kind op een passende manier wordt geholpen in het ontwikkelen van haar/zijn talenten.

Zou u uw kinderen naar deze school sturen?                                   ja/nee (doorhalen wat niet van toepassing is)

Heeft u kinderen in de leeftijd van 0-20 jaar? Zo ja, wilt u dan hieronder hun volledige naam, geboortedatum en geslacht (m/v) en schoolvorm vermelden? Voorbeeld: Jan Jansen, 8-8-2008, m, PO.

Na ontvangst van de vooraanmelding zullen wij u volledig op de hoogte houden van de opstart van de school.

Kind 1

 • Volledige naam:
 • Geboortedatum:
 • M/V (doorhalen wat niet van toepassing is)
 • OV/PO/VO* (doorhalen wat niet van toepassing is)

*OV=opvang/voorschool, 0-4 jr; PO = basisschool; VO = voortgezet onderwijs.

Kind 2

 • Volledige naam:
 • Geboortedatum:
 • M/V (doorhalen wat niet van toepassing is)
 • OV/PO/VO* (doorhalen wat niet van toepassing is)

*OV=opvang/voorschool, 0-4 jr; PO = basisschool; VO = voortgezet onderwijs.

Kind 3

 • Volledige naam:
 • Geboortedatum:
 • M/V (doorhalen wat niet van toepassing is)
 • OV/PO/VO* (doorhalen wat niet van toepassing is)

*OV=opvang/voorschool, 0-4 jr; PO = basisschool; VO = voortgezet onderwijs.

Kind 4

 • Volledige naam:
 • Geboortedatum:
 • M/V (doorhalen wat niet van toepassing is)
 • OV/PO/VO* (doorhalen wat niet van toepassing is)

*OV=opvang/voorschool, 0-4 jr; PO = basisschool; VO = voortgezet onderwijs.

Hoeveel reistijd heeft u ervoor over om uw kinderen naar de Omniumschool te laten gaan (enkele reis)?

_________________________________________________________________

Ik vind Kernonderwijs belangrijk omdat:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Deze verklaring is ondertekend door 2 ouders/voogden:

Naam                       1:            ______________________________________________________________

Naam                       2:            ______________________________________________________________

Adres                          :             ______________________________________________________________

Postcode                    :             ________

Woonplaats              :             _____________________________________

E-mail                        :            ______________________________________________________________

Datum                        :            ______________________________________________________________

Handtekening           1:          ______________________________________________________________

Handtekening            2:         ______________________________________________________________

Advertenties
%d bloggers liken dit: