Omniumschool, plek waar je kan groeien.

Missie en visie

Kindvisie

‘It is possible to store the mind with a million facts and still be entirely uneducated.’ – Alec Bourne

Een kind is geen onbeschreven blad dat beschreven moet worden. Geen lege emmer waar je kennis in giet. Een kind is een volwaardig mens met goede en minder sterke eigenschappen, eigen talenten, eigen ideeën en een eigen karakter.

Ieder kind is uniek, de taak van een begeleider of leerkracht is om dat unieke te zien. Ieder kind heeft talenten, de taak van onderwijs is om het kind te helpen die talenten te ontwikkelen. Ieder kind heeft dingen die het minder goed kan, de taak van school is om bij te sturen waar nodig, het kind te helpen zichzelf bij te schaven zodat die eigenschappen geen belemmering of struikelblok worden.

Ieder kind mag zichzelf zijn en zichzelf worden, krijgt de mogelijkheid om zich te ontwikkelen en te schitteren, school staat aan de zijlijn om de gereedschappen aan te geven, aan te moedigen, de techniek bij te schaven en het kind de beste prestatie te laten leveren die het kan: zichzelf verwezenlijken.

Ieder kind begint zijn leven met leren, heeft een aangeboren verlangen om te leren, heeft een grenzeloze nieuwsgierigheid. School kan dat alleen maar begeleiden, de banen aangeven waarlangs het kind veilig kan leren rennen, struikelblokken wegnemen door goed onderwijs, leren hordelopen waar nodig, en uiteindelijk het kind uitzwaaien terwijl het vol vertrouwen de wijde wereld in rent.

Onderwijsmissie

Levenslang leren, onbelemmerd leren en aandacht voor de leeromgeving. Basis hiervoor is passend onderwijs.

Kernonderwijs is een onderwijsvorm waar oog is voor bestaande kwaliteiten van onderwijssystemen in en buiten Nederland – die zich echter niet alleen richt op het gemiddelde kind. Kernonderwijs kijkt naar een aanpak en gereedschappen om alle kinderen dat te geven wat ze nodig hebben om te groeien, bloeien en het maximum aan potentie te stimuleren.

Kernonderwijs staat voor maatwerkonderwijs: elk kind in de leeftijd heeft recht op een samenhangend programma van opvang, educatie en opvoeding. Het geeft hem of haar betere ontwikkelingskansen (Onderwijsraad, 2008). We houden daarbij ook rekening met de praktische behoeftes van ouders.

Er zijn veel verschillende types kinderen, maar allemaal hebben ze nog meer gemeen. We accepteren dat er verschillen zijn tussen kinderen. Het is de taak van een begeleider of leerkracht is om dat unieke te zien.

Het uitgangspunt bij het lesgeven is om kinderen zowel pedagogisch als didactisch op hun eigen manier te benaderen. Het vormgeven van onderwijs begint bij de erkenning dat alle kinderen recht hebben onderwijs op maat, ook als dat betekent dat de vorm van dit onderwijs afwijkt.

Kernonderwijs ziet het talent bij het kind en stimuleert deze, ook als er daarvoor van het reguliere pad afgeweken moet worden. Elk kind heeft potentie tot iets moois en groots.

Kinderen ontwikkelen een goede houding ten opzichte van het leren. School heeft oog voor de verschillende leerstijlen en behoeftes van leerlingen. Zoeken naar het antwoord op de vragen „hoe leert een kind“ en „hoe is een kind slim“, hoe je diens ontwikkelde intelligenties en vaardigheden kunt versterken en hoe het kind hier optimaal gebruik van kan maken. Daarbij speelt niet alleen cognitie een rol, maar alle intelligenties en vaardigheden van een kind.

Een van de speerpunten van Kernonderwijs is kinderen leren om te leren. Pas als ze dit kunnen, kunnen ze met zelfvertrouwen zich later kennis eigen maken die nuttig of nodig is, bijvoorbeeld om bij te blijven in hun vakgebied, of om een nieuwe richting in te slaan.

Kernonderwijs richt zich op kinderen afleveren op de arbeidsmarkt waar het diploma niet alleen hun zwakste punt laat zien, maar waarbij een kind voor ieder vak met diploma of certificaten zijn niveau kan aantonen. Kernonderwijs leidt niet alleen op voor een diploma, maar ook voor het leven.

Visie onderwijsdidactiek

De basis voor de Kernonderwijs onderwijsvisie op de Omniumschool ligt in de neurobiologie: hoe de hersenen werken bepaalt hoe we voor het leren aan de slag gaan met een kind.

Naar het onderwijs vertaald betekent dit: leren door te doen, met alle zintuigen die je hebt.

Jonge kinderen zijn al in staat tot intellectuele prestaties als de aanpak bij hun leeftijd past. Basis daarvoor zijn de zintuigen en wat deze doen met informatie vanuit een actieve en afwisselende omgeving. Elke aanwijzing die via de zintuigen binnenkomt is onderdeel van het leermoment. Deze leermomenten vormen de basis van de ontwikkeling van het netwerk in ons brein. Een goede samenwerking tussen de cognitieve vaardigheden van het kind en de ontwikkeling van diens brein zorgt ervoor dat dit kind leerstrategieën ontwikkeld, meteen vanaf de geboorte. Het is dus van belang dat de ontwikkeling van de kinderhersenen zo vroeg en veelzijdig mogelijk wordt ondersteunt om aan de natuurlijke leergierigheid te kunnen voldoen. De aangeboren nieuwsgierigheid moet worden gestimuleerd, vanuit prikkeling en afwisseling. Dit geeft een leergierig kind.  Zeker de ontwikkeling van het visuele systeem speelt hierbij een grote rol. Hoe meer een kind al op jonge leeftijd leert, hoe groter de groei op oa cognitief gebied.

Als ouders, kinderopvang en school kunnen we het kind stimuleren en ondersteunen om zich optimaal te ontplooien.

Uiterste inzet van alle betrokkenen.

Om de kansen voor kind op een succesvolle toekomst zo groot mogelijk te maken vragen we grote inspanningen van leraren, leerlingen en ouders. We leggen de lat hoog en verwachten een uiterste inzet van alle betrokkenen. Samen op weg naar succes waarbij we allen een rolmodel voor een ander zijn. We inspireren en stimuleren, wijzen op mogelijkheden, belonen en vieren groei en succes.

Lees hier over de uniekheid van Kernonderwijs.

%d bloggers liken dit: