Omniumschool, plek waar je kan groeien.

Leerkrachten

Leerkracht zijn op Omniumschool Zeewolde, iets voor jou? Werken vanuit de vraag ‘kind wat heb je nodig om te groeien’.
 
We zoeken:
* 0,2 fte leerkracht groep 1, 2 en 3 per 1 januari 2020.
* 0,4 fte leerkracht groep 4, 5 en 7 per 1 januari 2020.
De vacatures mogen ook in combinatie ingevuld worden.
 
Zeewolde kent een ruime opzet en een dorps karakter, met uitgestrekte en bijzondere natuur. Dit spiegelt zich naar de omgeving van de school.
 
Op een Omniumschool wordt Kernonderwijs gegeven. Kernonderwijs is een nieuwe onderwijsvorm waar oog is voor bestaande kwaliteiten van onderwijssystemen in en buiten Nederland, die zich echter niet alleen richt op het gemiddelde kind. Op de Omniumschool wordt gekeken naar aanpak en tools om alle kinderen dat te geven wat ze nodig hebben om te groeien, bloeien en het maximum aan potentie te stimuleren. Een plek waar ieder kind tot zijn recht kan komen. Ieder kind heeft zijn eigen unieke mogelijkheden. Kernonderwijs ziet het talent bij het kind en stimuleert deze, ook als er daarvoor van het reguliere pad afgeweken moet worden. Elk kind heeft potentie tot iets moois en groots.
 
Wat we zoeken is een collega die
— oog heeft voor het totale kind en voor talentontwikkeling;
— ruime ervaring heeft in het onderwijs;
— een teamspeler is die mee wil bouwen aan een nieuwe school;
— hoge maar realistische verwachtingen heeft over zichzelf en de collega’s;
— evenwichtig en stressbestendig is;
— ouders als partners ziet;
— voldoet aan de bekwaamheidseisen voor leraar basisonderwijs;
— goed kan communiceren en een samenwerkende en reflecterende houding uitdraagt;
— zich laat inspireren door onze opvattingen voor wat betreft kindontwikkeling en onderwijs;
— bereid is cursussen te gaan volgen gericht op persoonlijke groei in het
(vak)leraarschap;
— gedreven en enthousiast is;
— zich actief ontwikkelt op werkgebied.
 
Als leerkracht basisonderwijs geef je les aan kinderen in de leeftijd van vier tot en met twaalf jaar. Je zet je dagelijks in voor de ontwikkeling van leerlingen door te stimuleren en inspireren. Je begeleidt de leerlingen in hun cognitieve, sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling.
 
Vereisten
– Je beschikt over een PABO-diploma;
– Je kunt een geldig VOG overhandigen.
 
Pre’s
– Bekend met expliciete directe instructie (EDI);
– Ervaren of geschoold op het gebied van ontwikkelingsvoorsprong of begaafdheid;
– Extra specialisatie op het gebied van kindontwikkeling, onderwijs of anderzijds,
– (Buitenschoolse) talenten
– Woonachtig in Zeewolde of in één van de regio’s daar direct omheen.
 
Bedrijfsprofiel Stichting Omniumscholen
Stichting Omniumscholen is een jonge en kindgerichte ambitieuze organisatie. De stichting heeft een algemeen bijzonder karakter.
De basisschool in Zeewolde is per schooljaar 2019-2020 gestart. Dit met de ambitie voor een landelijk netwerk aan kinderopvang, basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs vanuit een brede visie voor een ononderbroken kindontwikkeling voor 0-20 jaar. Onderwijs vanuit de vraag: kind wat heb je nodig om te groeien.
 
Een Omniumschool biedt onderwijs voor een groter deel van de kinderen en jongeren. Kernonderwijs staat in de visie en missie voor een 0-20 jaar aanbod, waarbij er vanaf start een rode lijn door de opvang en het onderwijs loopt. Hierdoor zit het kind in een veilige, bekende en uitdagende omgeving waar iedereen elkaar kent en daardoor automatisch op elkaar inspeelt. Er zijn geen muurtjes of eilandjes in school die een brede, passende blik en aanpak in de weg staan. Kernonderwijs biedt kinderen een adres waar ze bekend, gekend en herkend worden voor de eerste 20 jaar van hun leven.
 
Onze visie
Ieder kind is uniek, de taak van een begeleider of leerkracht is om dat unieke te zien. Ieder kind heeft talenten, de taak van onderwijs is om het kind te helpen die talenten te ontwikkelen. Ieder kind heeft wel iets wat minder goed kan, de taak van school is om bij te sturen waar nodig, het kind te helpen zichzelf bij te schaven zodat die eigenschappen geen belemmering of struikelblok worden.
Ieder kind mag zichzelf zijn en zichzelf worden, krijgt de mogelijkheid om zich te ontwikkelen en te schitteren. School staat aan de zijlijn om de gereedschappen aan te geven, aan te moedigen, de techniek bij te schaven en het kind de beste prestatie te laten leveren die het kan: zichzelf verwezenlijken.
Ieder kind begint zijn leven met leren, heeft een aangeboren verlangen om te leren, heeft een grenzeloze nieuwsgierigheid. School kan dat alleen maar begeleiden, de banen aangeven waarlangs het kind veilig kan leren rennen, struikelblokken wegnemen door goed onderwijs, leren horden lopen waar nodig en uiteindelijk het kind uitzwaaien terwijl het vol vertrouwen de wijde wereld in rent.
 
Procedure
Uw reactie voorzien van motivatiebrief en cv kunt u sturen aan mevrouw D.R. Kok, directeur-bestuurder van de stichting. Graag met vermelding van extra specialisatie(s) op het gebied van kindontwikkeling, onderwijs of anderzijds en eventuele (buitenschoolse) talenten. De motivatie brief en cv kunnen gestuurd worden aan bestuur@Omniumschool.nl. De gesprekken zullen ’s avonds plaatsvinden.
 
Screening
Medewerkers in het onderwijs hebben nauwe contacten met leerlingen, regelmatig ook in een één-op-één relatie. Door te laten beoordelen of een medewerker in het verleden geen laakbaar gedrag heeft vertoond, verkleinen we het risico’s op misstanden.
Een (online) screening is onderdeel van de sollicitatieprocedure.
%d bloggers liken dit: