Plek waar je kan groeien.

Welkom

Het team van Kernonderwijs staat voor de opstart van de eerste Kernonderwijsschool in Nederland: Omnium. De Omniumschool is een initiatief van Dorien Kok. Zij heeft hiervoor de Kernonderwijs onderwijsvisie ontwikkeld vanuit het uitgangspunt:
Non scholae, sed vitae discimus – Wij leren niet voor de school, maar voor het leven (omkering van een citaat van Seneca de jongere).

Kernonderwijs staat voor maatwerkonderwijs:
Omnium is een integraal kindcentrum voor 0 – 20 jaar. Bij voldoende belangstelling starten we een kinderopvang/voorschool, basisschool, voortgezet onderwijs afdeling en BSO. Omnium is een ook een brede ondersteuningsschool, met zorg in de school. Ons startpunt is het kind. We staan daarbij voor modern, toekomstgericht internationaal onderwijs volgens het IPC systeem.

Hier leest u het unieke concept van deze Kernonderwijsschool.

Lees hier het artikel over Omnium in het dagblad De Gooi- en Eemlander, 24 december 2014: ‘Waar je in uitblinkt, mag je in groeien.’

Waarom kiezen ouders voor Kernonderwijs en de Omniumschool?
“Kernonderwijs kijkt naar de kern van het kind. Mooi is dat deze school elk kind de kans geeft om op eigen niveau te bloeien, zelfs in verschillende vakgebieden. Wij worden daar blij van omdat onze kinderen ieder op een ander vlak hun talent laten zien. Voorbereiden op de toekomst door gebruik te maken van verschillende manieren van leren, ook buiten het systeem, zegt absoluut dat er naar de kern van het kind gekeken wordt en dat de school zich absoluut niet laat beperken door het systeem. En dat bedrijven er bij betrokken worden om kinderen te enthousiasmeren en te leren…. You need a village to raise a child.” Lees hier verder.

De afgelopen tijd zijn we druk bezig geweest voor een mogelijke start in de regio ’t Gooi en Almere. Helaas bleek er in deze gebieden geen ruimte voor een nieuwe school met algemeen bijzonder onderwijs, omdat de huidige wetgeving hier geen ruimte voor geeft. We zijn in afwachting van nieuwe wetgeving en denken hier voor het Ministerie van OCW actief over mee. Ook onderzoeken we de optie voor andere een gemeente die goed bereikbaar is vanuit ’t Gooi en Almere. Lees hier meer.

Heeft u belangstelling voor de school? Kijk daarvoor hier.

We zijn een school in opbouw. Dat betekent dat er ook steeds nieuwe informatie aan de website zal worden toegevoegd. Kom dus nog een keer terug!

Steun graag de opstart van de Omniumschool. Lees hiervoor onze oproep.

Het laatste nieuws leest u hier. U kunt het nieuws van Omnium ook volgen via Facebook, Twitter of de Follow Omniumschool opties rechts. Abonneren op de Nieuwsbrief kan hier.

Dorien Kok