Plek waar je kan groeien.

Identiteit

Ieder kind mag zichzelf zijn en zichzelf worden, krijgt de mogelijkheid om zich te ontwikkelen en te schitteren. School staat naast het kind om gereedschap aan te geven, aan te moedigen, de techniek bij te schaven en het kind de beste prestatie te laten leveren die het kan: zichzelf verwezenlijken.

Onder identiteit verstaan we de eigenheid van onze school, dat wat deze school uniek en bijzonder maakt.

Team, kinderen en ouders: samen zijn we deze school.

Omnium is een integraal kindcentrum: Je mag binnenkomen als je 0 bent en we begeleiden je totdat je jouw diploma hebt en je jouw vleugels uit kunt slaan. Er loopt vanaf start een rode lijn door de opvang/voorschool en het onderwijs.

Omnium is ook een brede ondersteuningsschool. We proberen via een 360 graden view – met alle betrokkenen, inclusief het kind zelf – de kinderen continue in beeld te krijgen om zo maatwerk te leveren op het gebied van onderwijs. Basis daarvoor is stimulerend signaleren. Samen zien we het kind.

We staan daarbij voor modern, toekomstgericht internationaal onderwijs volgens het IPC systeem.

De school heeft een onderwijskundige grondslag. We geven les op grond van de Kernonderwijsvisie over onderwijs. Het onderwijs is niet gebaseerd op een bepaalde godsdienst of levensovertuiging.

 

Advertenties
%d bloggers liken dit: