Omniumschool, plek waar je kan groeien.

Bestuur

Stichting Omniumscholen is op 24 maart 2015 gestart vanuit de Kernonderwijs onderwijsvisie. Het schoolbestuur van de Omniumschool wordt gevormd door Stichting Omniumscholen. De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum onder KVK-nummer: 62935534

Onder stichting Omniumscholen valt de Omniumschool in Zeewolde (BRIN 31LT)

Raad van beheer

Het schoolbestuur draagt er zorg voor dat de functies van bestuur en intern toezicht op het bestuur gescheiden zijn (artikel 17b WPO, artikel 28 WEC en artikel 24eWVO).
Een functionele scheiding van bestuur en intern toezicht houdt in dat er één orgaan is waarin personen zitten met een toezichtfunctie en (andere) personen met een bestuursfunctie.

Bij het Raad van Beheer model is sprake van scheiding van bestuur en toezicht. De Raad van Beheer bestaat dan uit vrijwillige bestuurders (de interne toezichthoudende bestuurders) en de bezoldigde uitvoerende bestuurders (de bestuursdirectie).

Toezichthoudend bestuur

Voorzitter/penningmeester: dhr. D. (Dick) Hulzebos
Secretaris: vacant

Uitvoerend bestuurder

mw. D.R. (Dorien) Kok

Stichting Omniumscholen onderschrijft de Code goed bestuur Primair Onderwijs. De stichting past deze code toe of legt in het openbaar en gemotiveerd uit waarom deze in een met name genoemd geval afwijkt van de standaardregeling.

Jaarverslag

Jaarrekening 2020 inclusief bestuursverslag

%d bloggers liken dit: