Omniumschool, plek waar je kan groeien.

Stagiaires en studenten

Kernonderwijs staat open voor stagiaires van alle scholen die kindgericht en pedagogisch werken, mits de stagiaires de Kernonderwijs visie onderschrijven.

De stagiaires leren Kernonderwijs kennen door actief te functioneren binnen de groepen en/of met individuele leerlingen. Hierdoor kan de stagiaire inzicht verwerven in de specifieke pedagogische en didactische aanpak van Kernonderwijs en kennismaken met de eigenheid van de leerlingen van onze school.

Wij zien een opbrengst voor zowel de school als de stagiaire door stageschappen aan te gaan: voor de stagiair is er ruimte om theorie aan praktijk te toetsen, voor de stagebegeleider/school kan er sprake zijn van nieuwe ideeën, inzichten en wegen om in te slaan en daarbij een extra drive vanuit de motiverende aanwezigheid van stagiaires. De stagiaires kunnen daarbij ondersteuning geven bij activiteiten waar extra hulp steeds welkom is.

Heeft u interesse neem dan contact op.

Verklaring omtrent gedrag

Medewerkers in het onderwijs hebben nauwe contacten met leerlingen, regelmatig ook in een één-op-één relatie. Door te laten beoordelen of een medewerker in het verleden geen laakbaar gedrag heeft vertoond, verkleinen wij het risico’s op misstanden.

 

%d bloggers liken dit: