Omniumschool, plek waar je kan groeien.

Oprichting

De ontwikkeling van de Kernonderwijs schoolvisie en oprichting van stichting Omniumscholen is een initiatief van Dorien Kok. Vanuit haar praktijk voor coaching en begeleiding bij leer-, gedrag- & ontwikkelingsproblemen en begaafdheid zag ze dat het huidige onderwijs niet altijd passend aansluit bij de ontwikkelingsbehoeftes van kinderen, soms met grote gevolgen.

Haar visie: goed onderwijs begint met het zien van het kind, wat zijn de talenten en behoeftes van een kind. Een opvang- en onderwijssysteem zonder overgangen naar nieuwe opvang- en onderwijssystemen beperkt de risico’s van uitval of niet (meteen) gezien worden.

Kinderen worden voor onderwijs ingedeeld op aspecten van hun mens-zijn.  Dit vraagt ook oog te hebben voor die aspecten waarmee een kind geen probleem heeft. Hoe kun je regelen dat kinderen  in hun eigen omgeving kunnen blijven, bij hun eigen vrienden en gebruik maken van de ontwikkelingsmogelijkheden van het reguliere onderwijs zonder hun extra (hulp)behoeftes uit het oog te verliezen.

Niemand ontwikkelt zich volgens ‘het boekje’. Hoe zorg je er voor dat het systeem de ontwikkeling van jou als kind niet remt of hindert. Hoe kan het omgezet worden naar een systeem van kansen, stimuleren en groei.

Hoe zorgen we ervoor dat motivatie en inspiratie  niet alleen uit de kleine wereld om je heen komt, er is zoveel meer.

Startgedachtes die omgezet zijn in een schoolvisie – de Kernonderwijsvisie – waarbij het draait om het kind.

 

 

 

 

 

%d bloggers liken dit: