Omniumschool, plek waar je kan groeien.

Aanmelden

Spreekt onze school u aan en wilt u uw kind aanmelden? Welkom!

U kunt uw kind aanmelden op onze basisschool vanaf de dag waarop uw kind 2 jaar wordt. Indien mogelijk minimaal 10 schoolweken voor de aanvang van de schoolloopbaan. Dat is nodig omdat we binnen 6 weken een besluit nemen over de aanmelding van uw kind en deze termijn met maximaal 4 weken verlengd mag worden. Wanneer uw kind op het moment van aanmelden de leeftijd van 3 jaar nog niet heeft bereikt, spreken we van een vooraanmelding.

Tijdige aanmelding

Voor de school is het van groot belang dat kinderen tijdig worden aangemeld. Op grond van het aangemelde aantal leerlingen wordt namelijk de groepsverdeling en de bijbehorende personeelsinzet gebaseerd. De deadline voor het ontvangen van het aanmeldingsformulier en het informeren van de huidige school ligt op dinsdag 11 juni. Dit ivm de zomervakantie.
De verwerking van de aanmelding of de besluitvorming door de intakecommissie wordt anders na de zomervakantie opgepakt. Een start per 2 september is dan niet mogelijk.
Er wordt dan gekozen voor een andere startdatum.

4 jaar

Pas als de leerling 4 jaar is maakt de school een formele inschrijving. Er worden 3 weken voordat uw zoon/dochter 4 jaar wordt enkele wenochtenden afgesproken. De leerkracht van uw kind neemt hiervoor contact met u op.

Aanmeldingsformulier

Alle aanmeldingen vinden plaats door middel van een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier. De aanmeldingsformulieren kunnen gedownload worden van de website. Door invulling van dit formulier verstrekken ouders/verzorgers gegevens en geven zij aan dat hun kind in aanmerking te komen voor een plaatsing op onze school. Ouders/verzorgers kunnen zich op meerdere scholen aanmelden. We vragen bij de aanmelding of de kinderen ook op andere scholen zijn aangemeld. Inschrijven kan maar op één school.

Mocht u vragen hebben over het aanmeldingsformulier dan kunt u deze altijd stellen via zeewolde@omniumschool.nl.

Instromen vanaf een andere school

Stroomt uw kind door verhuizing of om andere redenen in vanaf een andere school? We zorgen graag voor een warme overdracht. We overleggen met de intern begeleider van de andere school, zodat we ons onderwijs goed kunnen afstemmen op uw kind.

Extra ondersteuning

U bent wettelijk verplicht om bij aanmelding te vermelden of u denkt dat uw kind een specifieke ondersteuningsbehoefte heeft. Laat ons dit graag weten als u uw kind aanmeldt. We vragen u dan om extra informatie. Scholen zijn namelijk verplicht om te onderzoeken of zij een leerling een plek kunnen geven vanwege hun zorgplicht.

Inschrijving

De Intakecommissie kijkt naar het belang van het kind en de mogelijkheden die de Omniumschool uw kind kan bieden. Wanneer na aanmelding blijkt dat we uw kind het onderwijs kunnen geven dat hij of zij nodig heeft, ontvangt u hiervan bericht en zal worden overgegaan tot inschrijving. De aanmelding is geen bewijs van inschrijving of plaatsing.

Download hier het Aanmeldformulier Omniumschool Zeewolde 2019

Privacy

Uw informatie wordt niet verstrekt aan derden en is alleen beschikbaar voor het bestuur van stichting Omniumscholen. U kunt op elk moment opvragen welke informatie over u of uw kind(eren) bij ons beschikbaar is en het bestuur van Stichting Omniumscholen verzoeken deze te verwijderen.

%d bloggers liken dit: