Plek waar je kan groeien.

Aanmelden

Voor aanmelding voor de opvang, tussen- en naschoolse opvang kijk hier.

Vooraanmelding.

DEFINITIEF INSCHRIJVEN VOOR DE BASISSCHOOL KAN NU NOG NIET. U KUNT WEL EEN VOORAANMELDING INVULLEN.

We nodigen ouders en verzorgers die belangstelling hebben om hun kinderen aan te melden voor de Omniumschool in Zeewolde een vooraanmelding in vullen en deze z.s.m. op te sturen. We hebben als prioriteit om zo veel mogelijk vooraanmeldingen te verzamelen. Financiering van de school ten aanzien van huisvesting (aantal m2), meubilair en onderwijsleermiddelen worden gebaseerd op het aantal aanmeldingen.
Het invullen van de vooraanmelding geeft geen verplichtingen. We houden u dan op de hoogte van de vorderingen.

Vul hier een vooraanmelding in.

Uw informatie wordt niet verstrekt aan derden en is alleen beschikbaar voor het bestuur van stichting Omniumscholen. U kunt op elk moment opvragen welke informatie over u  of uw kind(eren) bij ons beschikbaar is en het bestuur van Stichting Omniumscholen verzoeken deze te verwijderen.

Naar school!

Wanneer uw kind 4 jaar wordt, mag het naar de basisschool. Vanaf 5 jaar gaat de leerplicht in. Dan moet een kind naar school. De ouders kiezen zelf een basisschool uit. Het is belangrijk dat een kind tijdig wordt aanmeld bij een basisschool omdat er sprake kan zijn van een wachtlijst.

Bij het inschrijven moet het burgerservicenummer (BSN) van het kind doorgeven worden. Neem hiervoor het geboortebewijs of identiteitsbewijs van het kind mee en en indien dit van toepassing is het bewijs van uitschrijving van de oude school als het kind.

Voor het voortgezet onderwijs heeft de school een aantal gegevens nodig om het kind te kunnen inschrijven. Alle benodigde gegevens staan in het paspoort of de identiteitskaart van het kind. Bij een tussentijdse overstap kan er gebruik gemaakt worden van het bewijs van uitschrijving van de school waar het kind eerder onderwijs volgde.

De school kan een leerling weigeren, bijvoorbeeld als de school vol is.

De volgende gegevens heeft de school nodig om een kind in te schrijven:

  • achternaam;
  • voorletters;
  • geboortedatum;
  • geslacht;
  • burgerservicenummer (BSN).

Heeft uw kind nog geen BSN? Dan krijgt uw kind een tijdelijk onderwijsnummer. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) kent dit nummer toe.

Na aanmelding beoordelen wij of er plek is en of wij aan de eventuele aan de ondersteuningsvraag van het kind tegemoet kunnen komen. Kan dat niet, dan zoeken we – na overleg met u – een andere school die de ondersteuning wel kan bieden. Zo kan het kind naar de school die het best bij hem of haar past.

Zie verder ook Zorg in school.

Advertenties
%d bloggers liken dit: