Omniumschool, plek waar je kan groeien.

0-20

Afscheid nemen hoort er bij in het leven. Soms is het echter niet handig om afscheid te nemen, maar te blijven waar je bent – misschien alleen een deurtje op te schuiven.

Onderwijs is een gebied waar kinderen veel verhuizen. Van de kinderopvang naar de peuterspeelzaal, de basisschool en weer verder als je daar mee klaar bent. Tussendoor ook nog de voorschoolse, naschoolse opvang en de huiswerkbegeleding als 2e huis.

Kernonderwijs biedt kinderen een adres waar ze bekend, gekend en herkend worden voor de eerste 20 jaar van hun leven. Niet steeds overnieuw beginnen en je leven overhoop gegegooid zien worden, maar rode draad die door opvang en onderwijs loopt. Hierdoor zijn er geen muurtjes of eilandjes in een school  die een brede, passende blik en aandacht in de weg staan. Een plek die sociaal en emotioneel veel betekent voor een kind (en daarmee diens gezin) en waar het kind als het wat ouder wordt sociaal veel kan betekenen: eerst ben je de jongste en wordt je geholpen – later ben je diegene die kan helpen. Een vertrouwd adres waar een kind zich thuis voelt.

Kernonderwijs wil structuur bieden voor leerlingen, team en ouders. Structuur biedt duidelijkheid en rust.

Een doorgaande leerlijn vindt hier zijn optimum.

%d bloggers liken dit: