Omniumschool, plek waar je kan groeien.

Ziek melden

Ziekmelden van leerlingen

Als uw zoon/dochter wegens ziekte niet naar school kan komen, verzoeken wij u dit voor half 9 telefonisch of schriftelijk aan school door te geven. Dit om misverstanden te voorkomen. De meerderjarige leerling doet dit zelf. Vierjarigen zijn nog niet leerplichtig, toch stellen we het op prijs als u laat weten wanneer en waarom uw kind niet op school komt.

Wat moet u melden:

Voornaam en achternaam, reden afwezigheid en te verwachten duur van het ziekzijn. Is er sprake van besmettingsgevaar?

Als er een weekend in de periode van ziekzijn zit wordt u verzocht om na het weekend opnieuw ziek te melden. De meerderjarige leerling doet dit zelf.

Indien een leerling tussentijds naar huis wil omdat hij of zij ziek is wordt er bij minderjarigheid eerst contact opgenomen met de ouders.

(Tand-)artsbezoeken graag zo veel mogelijk buiten schooltijd.

%d bloggers liken dit: