Omniumschool, plek waar je kan groeien.

Social media

Social media is een onlosmakelijk onderdeel is van de huidige samenleving en de leefomgeving van de schoolmedewerkers, haar leerlingen, hun ouders en andere belanghebbenden.

Omnium ziet de voordelen van de toepassing van social media bij profilering en het onderwijs.

Omnium vraagt bij aanmelding om toestemming van ouders voor het publiceren van foto-, film- en geluidsopnamen van schoolgerelateerde situaties (projecten, schoolreisje etc.) op social media.

De school zal vanuit de MR Richtlijnen gebruik social media voor medewerkers en leerlingen opstellen en een Richtlijn gebruik mobiele apparatuur (leerlingen en medewerkers). Er zal sprake zijn van consequenties bij misbruik.

Een medewerker of leerling die slachtoffer is van misbruik van mobiele geluids- of beeldapparatuur en/of gepest wordt meldt dit bij de mentor of neemt contact op met de vertrouwenspersoon.

Het is voor medewerkers en leerlingen niet toegestaan om foto-, film- en geluidsopnamen van school gerelateerde situaties op de sociale media te zetten tenzij betrokkene(n) uitdrukkelijk toestemming voor plaatsing heeft/hebben gegeven. We verzoeken ook ouders de privacy van medewerkers en leerlingen te respecteren.

Gedachte hierbij: het internet is eeuwig!

 

%d bloggers liken dit: