Omniumschool, plek waar je kan groeien.

Schorsing en verwijdering

Schorsing 

Een geschorst kind mag tijdelijk niet op school komen en geen lessen volgen. Dit geldt ook voor scholen voor speciaal basisonderwijs.

Bezwaar maken tegen schorsing

Bent u het niet eens met de schorsing van uw kind, dan kunt u bezwaar maken bij het schoolbestuur. Levert dit niets op, dan kunt u naar de bestuursrechter stappen.

U kunt ook een klacht indienen over de schorsing. In de schoolgids vindt u informatie over de klachtenregeling.

Verwijdering van basisschool

Een school kan besluiten een leerling te verwijderen. Bijvoorbeeld als:

  • de school een leerling niet de nodige speciale zorg kan bieden;
  • de leerling zich voortdurend agressief gedraagt;
  • er ernstige conflicten zijn (ook als de ouders daarbij betrokken zijn).

Eerst moet het schoolbestuur naar het verhaal van ouders en docent luisteren. Dan pas mag de school beslissen over de verwijdering van een leerling.

Bezwaar tegen verwijdering

Het schoolbestuur moet u laten weten dat u bezwaar kunt maken tegen de beslissing om uw kind te verwijderen. Als u bezwaar indient, moet de school binnen 4 weken schriftelijk reageren.

Blijft de school bij het besluit uw kind te verwijderen, dan kunt u de zaak voorleggen aan de rechter. Bij een openbare school kunt u naar de bestuursrechter.

Nieuwe school vinden

Heeft het schoolbestuur besloten om uw kind te verwijderen? Dan moet de school binnen 8 weken een andere school vinden. Tot die tijd mag uw kind niet definitief van school worden gestuurd. De reden hiervoor is dat het kind leerplichtig is.

Heeft het schoolbestuur na 8 weken geen andere school voor uw kind gevonden? Dan mag de school uw kind definitief wegsturen. De school moet dan kunnen bewijzen dat er serieus naar een andere school is gezocht. U moet dan zelf een nieuwe school gaan zoeken. De leerplichtambtenaar van uw gemeente kan u hierbij helpen.

%d bloggers liken dit: