Omniumschool, plek waar je kan groeien.

Portfolio en ELO

‘Om je competent te voelen, is het goed dat je vergeleken wordt met jezelf en leert zien waar je nog kan groeien’ – Diana Baas

De school werkt met een digitaal portfolio en vanuit ELO (elektronische leeromgeving).

ELO biedt een veilige en afgeschermde digitale leeromgeving waarin zowel docent als leerling met elkaar kunnen werken en communiceren in het kader van het leerproces, zowel op school als thuis. Online lessen en opdrachten, een rooster met opdrachten en een aan de leerling aangepast programma. ELO is praktisch in gebruik omdat je in overleg een programma op kunt stellen. Zie ook IPC.

Het portfolio is een leerlingvolgsysteem wordt ook gebruikt bij de niveaubepaling. Zowel de leerlingen, leidsters/leerkrachten/docenten als de ouders hebben (deels) toegang. Het zorgt voor sturing van het leren door leerkracht en leerling.

Het meest belangrijke onderdeel van het werken met portfolio’s is het voeren van het gesprek, waarbij de leerling leert reflecteren op het gemaakte werk, de behaalde doelen en trots kan zijn op resultaten. Dit leidt tot een planning voor de komende periode, wat ervoor zorgt dat het kind de eigenaar blijft van zijn eigen leerproces.

Bij ouderbesprekingen kan het kind zijn of haar portfolio aan de eigen ouders presenteren, waarna een gesprek tussen leerkracht, kind en ouders over de presentatie volgt. Hierbij komen vanzelfsprekend de vorderingen aan de orde. Met de leerling zijn er maandelijks portfoliogesprekken. Om de maand is dit met de ouders erbij.

In het portfolio: beheren ontwikkelingsplannen, voortgangsrapportage/leerprestaties, verworven competenties en doelen, het aansluiten bij online leergemeenschappen, verantwoording gemaakte schooluren.

%d bloggers liken dit: