Omniumschool, plek waar je kan groeien.

Passend onderwijs

‘Elk kind is in zeker opzicht een genie en elk genie is in zeker opzicht een kind’ – Arthur Schopenauer, filosoof

Onderwijs dat past

Onderwijs dat past betekent dat een kind begeleiding krijgt op de manier waarop het kind denk en leert. Zoeken naar het antwoord op de vragen „hoe leert een kind“ en „hoe is een kind slim“, hoe je diens ontwikkelde intelligenties en vaardigheden kunt versterken en hoe het kind hier optimaal gebruik van kan maken. Hoe kun je gedoseerd de zwakker ontwikkelde intelligenties en vaardigheden aanpakt. Hoe is het gesteld met de bekwaamheid om te leren en om problemen op te lossen. Hoe breng je het leren samen met de passies en talenten van het kind. Om te zien wat passend onderwijs voor een individuele kind betekend moet je per kind antwoorden krijgen op deze vragen. Daarbij speelt niet alleen cognitie een rol, maar alle intelligenties en vaardigheden van een kind.

Er zijn veel verschillende types kinderen, maar allemaal hebben ze nog meer gemeen. Kinderen zijn uniek en wij accepteren dat er verschillen zijn tussen kinderen.

Op school leren kinderen. Ze leren lezen, schrijven, rekenen, maar acteren ook sociaal, ze leren creatief bezig zijn en met hun handen te maken wat hun hoofd uitdenkt.

Mensen denken vaak in hokjes waarbij de nadruk ligt op wat kan een kind niet, wij denken liever in waar liggen de talenten van dit kind, hoe helpen we hem excelleren en hoe helpen we hem zijn zwakke punten te verbeteren. Aanleg is iets wat je meegekregen hebt en waarvoor je op ieder vlak net een andere hoeveelheid hebt, maar aanleg is geen eindstation. Aanleg moet groeien en kan groeien als het gezien wordt, ontwikkeld en aangemoedigd.

Ieder kind heeft iets unieks wat uit kan groeien tot een gave waar het kind voor de rest van zijn leven plezier van heeft. De een kan een briljant wiskundige worden, de ander kan een goed ambachtsman worden, de derde wordt een activiteitenbegeleider met een hart voor de mensen.

Een talent heb je om te gebruiken. Iemand die ontdekt heeft waar zijn talent ligt, kan op zijn plek terechtkomen en daar een (fijn en voldoening gevend) leven hebben.

Vanuit acceptatie van de verschillen tussen kinderen willen we zoveel mogelijk recht doen aan een doorgaande, individuele ontwikkelingslijn voor de leerlingen. Deze lijn start vanuit de sociaal-emotionele basis en gaat door in de cognitieve ontwikkeling, Hierbij houden we rekening houden met de wisselwerking tussen de sociaal-emotionele basis en de cognitieve ontwikkeling.

%d bloggers liken dit: