Omniumschool, plek waar je kan groeien.

Partnerschap ouders

Kernonderwijs vindt een goede partnerschap tussen ouders en de school zeer belangrijk. Kernonderwijs onderschrijft de visie van het Ministerie OCW op dit gebied:

Ouders volgen en ondersteunen de leerontwikkeling van hun kind op school. De school en de ouders hebben hierover regelmatig contact. 

De school geeft ouders inzicht in de schoolvorderingen en de ontwikkeling van het kind.

School en ouders nemen beiden hun aandeel in de opvoeding van de kinderen en geven hen samen waarden en normen mee.

Rol van de ouders 

School en thuis zijn geen gescheiden werelden, maar vullen elkaar aan. De verantwoordelijkheid voor de leerprestaties en de sociale ontwikkeling van kinderen, ligt zowel bij de school als bij de ouders. Informeel leren (leren in het dagelijks leven) is belangrijk in de ontwikkeling van het kind. Zeker als het kind nog op de basisschool zit. De achterstanden die op vroege leeftijd ontstaan, zijn niet eenvoudig in het onderwijs te herstellen. Ouders hebben een belangrijke invloed op de houding van het kind ten opzichte van leren. Niet alleen in de voorschoolse periode maar gedurende de hele schooltijd.

De invloed van ouders begint al door thuis een stabiele en stimulerende omgeving te bieden. Zij kunnen lezen met de kinderen, praten over belevenissen of verhalen vertellen. Als de kinderen puber zijn, kunnen ze discussiëren over maatschappelijke onderwerpen, praten over het belang van een opleiding en over wat de kinderen in de toekomst willen bereiken.

Ook persoonlijk contact van de ouders met de school heeft een gunstig effect op de prestaties en ontwikkeling van het kind. Zij kunnen aanwezig zijn bij ouderavonden en rapportbesprekingen.

De communicatie tussen school en ouders over bijzonderheden gaat onder schooltijd schriftelijk, zodat de begeleiding van de kinderen niet verstoord wordt. Bij pijn en verdriet geldt dit even niet.

Rol van de school

School mag ouders aanspreken op hun betrokkenheid. Andersom mogen ouders verwachten dat een school ouders actief betrekt bij de ontwikkeling van hun kinderen. Een relatie opbouwen met ouders levert veel op. Zoals een goede sfeer op school en leerlingen die beter presteren. Leerlingen en leraren raken zo meer gemotiveerd.

Scholen kunnen ouders op verschillende manieren betrekken. Door bijvoorbeeld het gesprek aan te gaan over zaken die ouders en school beide aangaan. Zoals de invloed van social media en pubers die hun huiswerk niet goed kunnen plannen. Leraren kunnen op huisbezoek gaan om een beeld te krijgen van de thuissituatie van het kind. Wat werkt, zal per kind verschillen.

De ouders sluiten een overeenkomst met de school, waarin de rechten en plichten van ieder staan vermeld.

Inzicht in leerprestaties

Om ouders de mogelijkheid te geven betrokken te zijn, moet school ouders ook inzicht geven in de leerprestaties en de studievoortgang van hun kinderen via een registratieprogramma en gesprekken. En inzicht in de kwaliteit van het onderwijs op de school.

Ondersteuning door ouders

School maakt dankbaar gebruik van de expertise, vanuit werk of hobby, afkomst, achtergrond of cultuur, die bij de ouders aanwezig is. De school verwacht dat ouders een ondersteunende rol aannemen bij bijvoorbeeld extra activiteiten, het vinden van gastdocenten en eventuele sponsoren. Buiten meedoen is meedenken een rol die een ouder op zich mag nemen.

%d bloggers liken dit: