Omniumschool, plek waar je kan groeien.

Bestuur

Stichting Omniumscholen is op 24 maart 2015 gestart vanuit de Kernonderwijs onderwijsvisie. Het schoolbestuur van de Omniumschool wordt gevormd door Stichting Omniumscholen. De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum onder KVK-nummer: 62935534

Onder stichting Omniumscholen valt de in schooljaar 2019-2020 startende basisschool en kinderopvang Omniumschool Zeewolde.

Voorzitter College van bestuur: mw. D.R. (Dorien) Kok
Lid College van bestuur: mw. L. (Lisette) van den Beld
Lid College van bestuur: dhr. J.R. (Reza) Steenkamp

Stichting Omniumscholen wordt bestuurd door de directeur-bestuurder. De functie van directeur-bestuurder wordt ingevuld door mevrouw Kok.

Per januari 2019 is er een Raad van Toezicht in oprichting.

Stichting Omniumscholen onderschrijft de Code goed bestuur Primair Onderwijs. De stichting past deze code toe of legt in het openbaar en gemotiveerd uit waarom deze in een met name genoemd geval afwijkt van de standaardregeling.

%d bloggers liken dit: