Omniumschool, plek waar je kan groeien.

IPC

Great learning, great teaching and great fun…

Het IPC is het curriculum dat volledig draait om zo goed mogelijk leren. Voor alle creatieve en zaakvakken zijn er duidelijke en uitdagende doelen, ook op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en burgerschap! Het programma is integraal en thematisch samengesteld. Op dit moment wordt op meer dan 1800 scholen in 80 landen met het IPC curriculum gewerkt. Ook Omnium wil een IPC school worden.

Het International Primary Curriculum is een integraal, thematisch en creatief curriculum voor kinderen van 4-12 jaar. Het is onderlegd met een duidelijk leerproces met specifieke leerdoelen voor elk vak en speelt tevens in op een steeds kleiner wordende wereld door doelen voor burgerschap te definieren.

Het IPC is samengesteld met het oog op zowel hoge verwachtingen op het gebied van leren te hebben als ook om leerkrachten te helpen de lessen zo boeiend, actief en zinvol mogelijk voor de kinderen te maken. Het IPC curriculum geeft ook een internationaal perspectief; het helpt de kinderen verbanden te leggen tussen het geleerde en hoe dit toegepast kan worden in eigen land en kijkt tevens naar het perspectief van mensen in andere landen.

Het IPC heeft een bijbehorende planning waarbij de scholen zelf een zeer hoge mate van flexibiliteit hebben om het lesprogramma naar eigen wens in te richten. Dit betekent dat de leerkrachten zich kunnen richten op wat zij het beste doen: lesgeven. Voor Nederland is er ook een standaardroute gemaakt die voldoet aan de relevante kerndoelen.

Omnium wenst IPC in te zetten voor het curriculum.

%d bloggers liken dit: