Omniumschool, plek waar je kan groeien.

ICT

Kernonderwijs volgt de nieuwe, op de toekomst gerichte ICT ontwikkelingen, zonder uit het oog te verliezen dat ICT een tool is – niet het einddoel.

Kernonderwijs kiest voor een balans tussen schrijven met de hand en via een computer. Beiden hebben immers hun voordelen en nadelen. Zowel schrijfonderwijs, computeronderwijs en onderwijs met behulp een computer nemen een belangrijke rol in in de school.

Kernonderwijs is voor het inzetten van technologie voor zover die de persoonlijke en cognitieve ontwikkeling van een kind ondersteunt en bevordert. Als hulpmiddel kan de computer voor kinderen met motorische, zicht of leerproblemen goed ondersteunend werken, maar de computer mag nooit vervanging voor het handmatige schrijven zijn of worden. De kinderen leren alle ins en outs van de computer en het schrijven om ze zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst.

Er is buiten het direct werken op de computer groot voordeel te zien in de virtuele wereld die bij gebruik van dit leermiddel ter beschikking komt. Makkelijker en sneller communiceren, bestanden kunnen delen, het gebruiken van internet en sociale media zijn grote pré’s. Internet haalt de verre wereld dichterbij. Kernonderwijs ziet dit en zal ook absoluut gebruik maken van de kansen die de virtuele wereld biedt.

Om veilig te kunnen werken in deze snel veranderende technologische mediawereld worden kinderen voorbereid op alle aspecten van media. Ze worden mediawijs gemaakt. Ze leren uitingen herkennen die worden gepresenteerd in de media in de breedste zin en leren daar kritisch en bewust mee omgaan. Ze werken hiermee volgens de afspraken die we met ze gemaakt hebben en delen de ervaringen die zij met de media hebben open en eerlijk met anderen.

%d bloggers liken dit: