Omniumschool, plek waar je kan groeien.

Ondersteuningsarrangementen

Omnium is een zorgzame school. Wij willen aansluiten bij de onderwijsbehoefte van de leerling en zorg dragen voor het ontwikkelproces van de leerlingen. Iedereen in de school heeft de taak een veilige en uitnodigende leeromgeving te creëren, zodat de leerlingen optimaal kunnen leven en leren.

Ondersteuningsarrangement

Een ondersteuningsarrangement is een persoonlijk geheel van afspraken, voorzieningen en middelen waarmee een leerling  ondersteund wordt.

Ontwikkelingsperspectief

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en eventueel een aangepast onderwijsprogramma volgen wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld.

In het ontwikkelingsperspectief wordt ingeschat welke ontwikkelingsmogelijkheden een leerling heeft op langere termijn en welk eindniveau van de leerling verwacht kan worden. Het ontwikkelingsperspectief geeft aan welk onderwijsaanbod en welke ondersteuning de leerling nodig heeft om het te verwachten eindniveau te halen.

In beide situaties is er dus sprake van maatwerk.

%d bloggers liken dit: