Omniumschool, plek waar je kan groeien.

Onbelemmerd leren

‘Intelligence without ambition is a bird without wings’ – Salvador Dali

In het kader van de wet Passend onderwijs gaan alle kinderen naar dezelfde school tenzij het echt niet anders kan.
Wij geven aan alle kinderen goed en gedegen onderwijs op hun eigen niveau. We kunnen niet alles, maar we proberen wel zoveel mogelijk drempels uit de weg te ruimen.

Wij hebben voor de meest voorkomende dingen waar we met kinderen tegenaan lopen een protocol en hulpmiddelen klaarliggen. Dit zijn bijvoorbeeld koptelefoons en rustige werkplekken waar je je even kunt terugtrekken, fysiotherapeutische hulpmiddelen, voorleessoftware, extra makkelijk schrijvende pennen en potloden voor kinderen met reumatische klachten en nog veel meer.

De leerkrachten zijn niet op ieder probleem deskundig, maar we hebben een goede intern begeleider en we weten waar we meer expertise kunnen halen en onze leerkrachten zijn ook bereid om moeite te doen om alle kinderen in de klas te leren wat ze kunnen leren.
Kinderen die om gezondheidsredenen gedurende kortere of langere tijd het onderwijs niet op school kunnen volgen, worden door de inzet van een elektronische leeromgeving begeleid.
Kernonderwijs kiest voor eventuele (externe) hulp IN de school, indien mogelijk. Dit zorgt er ook voor dat een kind sneller gezien en geholpen kan worden.

%d bloggers liken dit: