Omniumschool, plek waar je kan groeien.

Lifelong learning

‘De factor die het leren het meest beïnvloedt, is wat de leerling al weet; schat dat juist in en stem je onderwijs daarop af ‘- David Ausubel

Vanuit het bedrijfsleven is er veel aandacht voor lifelong learning. Juist omdat de technische veranderingen en de software releases elkaar de laatste jaren in hoog tempo opvolgen, en omdat daardoor zowel de functie-inhoud als de materialen waarmee gewerkt wordt continu veranderen, is het nodig dat mensen daaraan gewend zijn. Van de werknemers van de toekomst wordt verwacht dat ze blijven leren, hun vakkennis zelf onderhouden, zich breder willen ontwikkelen dan strikt noodzakelijk is en plezier hebben in nieuwe dingen leren.

Uit onderzoek van de EU blijkt dat deze houding vooral op school al bepaald wordt. Kinderen waarvan hun natuurlijke nieuwsgierigheid gestimuleerd wordt en door de leerkracht benut om hen te laten ontdekken hoe taal bijvoorbeeld in elkaar zit, of hoe rekenen en wiskunde eigenlijk werkt, blijken een veel positievere houding ten opzichte van leren te ontwikkelen. Kinderen die zichzelf competent vinden en de kans hebben gekregen om bijvoorbeeld hun eigen draai aan werkstukken te geven, blijken later veel beter in staat om voorstellen te presenteren en verbeteringen voor te stellen, maar blijken ook veel beter in staat om met veranderingen om te gaan die door anderen zijn voorgesteld.

Wij implementeren deze manier van leren in ons onderwijs, juist om onze leerlingen later de beste kansen te geven op een succesvolle carriere en een gelukkig leven.

%d bloggers liken dit: