Omniumschool, plek waar je kan groeien.

Lerende organisatie

Een school leert zelf ook: het leervermogen vergroten en een ieder met elkaar verbinden om dit leerproces mogelijk te maken. Leerlingen, team, ouders en de omgevinging van de school zijn bij dit proces betrokken. Een organisatie die groeit door zich voor groei open te stellen en samenwerking te stimuleren. Leren van elkaar, iedereen doet mee en is betrokken. We zijn samen verantwoordelijk en werken aan een permanente ontwikkeling, op persoons- maar ook op beleidsgebied. We zijn flexibel in denken en doen, ook in de organisatiestructuur. We stimuleren initiatieven van alle betrokkenen en gaan bewust met elkaar om. Ieder krijgt de ruimte om zichzelf te ontplooien. We zoeken bewust de verbinding met de omgeving op.

Een lerende organisatie kenmerkt zich door een duidelijke visie, die regelmatig wordt besproken en geëvalueerd. Dit leidt tot actieleren, waarbij de personen in het team het geleerde toepassen en delen met de anderen in het team. Zo blijft de ontwikkeling in een flow.

%d bloggers liken dit: