Omniumschool, plek waar je kan groeien.

Leerstijlen

‘Vertel me en ik vergeet, laat me zien en ik kan onthouden, laat me doen en ik zal het begrijpen’ – Chinees gezegde

Leerstijl is de manier waarop iemand een (leer)taak of probleem aanpakt. Het is absoluut onverstandig om een gediagnosticeerde leerstijl te beschouwen als onveranderlijke, vaste gegevens. Leerstijlen zijn veranderbaar en nooit goed of slecht. Als men uitgaat van veranderbaarheid kan men hier beter op inspelen.

Heeft een kind een specifieke voorkeur voor een auditieve, auditief digitale, kinesthetisch of een visuele manier van informatie verwerken, of een combinatie hiervan of passen alle systemen bij het kind. Leert het kind ook versterkt vanuit de motoriek. Leert de leerling liever simultaan: inzicht en begrip – het in één keer zien van de oplossing of sequentieel: stap voor stap werken en iets uit het hoofd leren.

Het is zeer belangrijk om te weten waar de leerstijlvoorkeur bij een kind ligt en daar op in te spelen. Dit voorkomt leerproblemen.

%d bloggers liken dit: