Plek waar je kan groeien.

Kinderopvang & BSO

Kinderopvang & BSO

Onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen en voor- en vroegschoolse educatie moeten op elkaar afgestemd zijn. In de voorschoolse periode is dat van belang om ontwikkelingsachterstanden te voorkomen, te signaleren en tijdig aan te pakken. Ook kunnen zo signalen van een ontwikkelingsvoorsprong gesignaleerd worden en kan het aanbod daarop aangepast worden.

Je mag binnenkomen als je 0 bent en we begeleiden je totdat je jouw diploma hebt en je jouw vleugels uit kunt slaan. Er loopt vanaf start een rode lijn door de opvang, voorschool en het onderwijs. Hierdoor zit het kind in een veilige, bekende en uitdagende omgeving waar iedereen elkaar kent en daardoor automatisch op elkaar inspeelt. Kernonderwijs biedt kinderen een adres waar ze bekend, gekend en herkend worden.

De rode draad in school geeft de mogelijkheid om de opvang en het onderwijs passend te maken, zonder overgangen naar nieuwe opvang- en onderwijssystemen. Daardoor beperking van de risico’s van uitval of niet (meteen) gezien worden.

De materialen en aanpak zijn aangepast, zodat ze niet alleen voor kinderen met een standaard ontwikkeling geschikt zijn, maar ook rekening houden met kinderen met een achterstand of voorsprong in de ontwikkeling.

De veiligheid van kinderen in de kinderopvang & BSO staat voorop. Medewerkers in de opvang moeten een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen.

De kinderopvang & BSO zijn onderdeel van het Omnium. Deze is eigenaar hiervan.

De tarieven van de kinderopvang en BSO zijn gelijk aan de standaard tarieven. Het bedrag aan opvangkosten is een bruto bedrag, waarvan een deel via de belastingdienst teruggekregen kan worden. Dit wordt maandelijks aan u uitbetaald. Hoe hoog die toeslag is hangt af van uw inkomen. Bereken hier uw kinderopvangtoeslag van de belastingdienst.

Mogelijkheden Kinderopvang

Dagopvang is bedoeld voor kinderen vanaf 6 weken, totdat ze naar de basisschool gaan. De kinderen kunnen het hele jaar worden opgevangen, 1 of meer dagdelen per week. Een kind kan al aanmeld worden voordat het is geboren.

Mogelijkheden BSO
Het is mogelijk het aantal uren BSO af te stemmen op uw situatie.

  • Standaard schoolweken + vakantie-opvang
  • Alleen schoolweken
  • Alleen vakantie-opvang
  • Flexibele dagen

Aanmelden

DEFINITIEF AANMELDEN KAN NU NOG NIET. U KUNT WEL EEN VOORAANMELDING INVULLEN.

Ouders en verzorgers die belangstelling hebben om hun kinderen t.z.t. aan te melden voor de toekomstige opvang en school, kunnen de start van de opvang en school dichterbij brengen door een vooraanmelding in te vullen en z.s.m. op te sturen. We hebben als prioriteit om zo veel mogelijk vooraanmeldingen te verzamelen. Deze hebben we nodig om een werkelijk start van de opvang en school te realiseren.

Vul hier een vooraanmelding in.

Voor aanmelding voor de school kijk hier.

Advertenties
%d bloggers liken dit: