Omniumschool, plek waar je kan groeien.

Kinderopvang & BSO

Kinderopvang & BSO

Onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen en voor- en vroegschoolse educatie moeten op elkaar afgestemd zijn. In de voorschoolse periode is dat van belang om ontwikkelingsachterstanden te voorkomen, te signaleren en tijdig aan te pakken. Ook kunnen zo signalen van een ontwikkelingsvoorsprong gesignaleerd worden en kan het aanbod daarop aangepast worden.

Er loopt vanaf start een rode lijn door de opvang, voorschool en het onderwijs. Hierdoor zit het kind in een veilige, bekende en uitdagende omgeving waar iedereen elkaar kent en daardoor automatisch op elkaar inspeelt. Stichting Omniumscholen biedt kinderen een adres waar ze bekend, gekend en herkend worden.

De rode draad in school geeft de mogelijkheid om de opvang en het onderwijs passend te maken, zonder overgangen naar nieuwe opvang- en onderwijssystemen. Daardoor beperking van de risico’s van uitval of niet (meteen) gezien worden.

De materialen en aanpak zijn aangepast, zodat ze niet alleen voor kinderen met een standaard ontwikkeling geschikt zijn, maar ook rekening houden met kinderen met een achterstand of voorsprong in de ontwikkeling.

De veiligheid van kinderen in de kinderopvang & BSO staat voorop. Medewerkers in de opvang moeten een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen.

De kinderopvang & BSO zijn onderdeel van het Omnium. Stichting Omniumscholen is eigenaar hiervan.

De tarieven van de kinderopvang en BSO zijn gelijk aan de standaard tarieven. Het bedrag aan opvangkosten is een bruto bedrag, waarvan een deel via de belastingdienst teruggekregen kan worden. Dit wordt maandelijks aan u uitbetaald. Hoe hoog die toeslag is hangt af van uw inkomen. Bereken hier uw kinderopvangtoeslag van de belastingdienst.

Mogelijkheden Kinderopvang

Dagopvang is bedoeld voor kinderen vanaf 6 weken, totdat ze naar de basisschool gaan. De kinderen kunnen het hele jaar worden opgevangen, 1 of meer dagdelen per week. Een kind kan al aanmeld worden voordat het is geboren.

Mogelijkheden BSO
Het is mogelijk het aantal uren BSO af te stemmen op uw situatie.

  • Standaard schoolweken + vakantie-opvang
  • Alleen schoolweken
  • Alleen vakantie-opvang
  • Flexibele dagen

Aanmelden

Definitief aanmelden kan nog niet. Het invullen van de vooraanmelding geeft geen verplichtingen. We houden u dan op de hoogte van de vorderingen. Vul hier een vooraanmelding in. 

Uw informatie wordt niet verstrekt aan derden en is alleen beschikbaar voor het bestuur van stichting Omniumscholen. U kunt op elk moment opvragen welke informatie over u  of uw kind(eren) bij ons beschikbaar is en het bestuur van Stichting Omniumscholen verzoeken deze te verwijderen.

Voor aanmelding voor de school kijk hier.

%d bloggers liken dit: