Omniumschool, plek waar je kan groeien.

Inzage leerlinggegevens

Aan wie mag de basisschool informatie geven over mijn kind?

Basisscholen bewaren gegevens over leerlingen in het leerlingdossier. Ouders en school mogen deze leerlinggegevens inzien. In speciale gevallen mogen derden dat ook.

Leerlinggegevens

Basisscholen houden van elke leerling een leerlingdossier bij. Daarin mogen zij bewaren:

 • gegevens voor inschrijving en uitschrijving;
 • gegevens over afwezigheid;
 • adresgegevens;
 • gegevens die nodig zijn om het leerlinggewicht vast te stellen.

Ook mag de school bewaren:

 • gegevens over de ondersteuningsbehoefte van een leerling;
 • gegevens over de gezondheid die nodig zijn voor speciale begeleiding of voorzieningen;
 • gegevens over de vorderingen en de resultaten van uw kind.

Een school mag de meeste leerlinggegevens nog 2 jaar bewaren nadat uw kind van school is gegaan. De basisschool moet langer bewaren:

 • gegevens over verzuim en in- en uitschrijving (5 jaar nadat uw kind is uitgeschreven);
 • gegevens over een leerling die naar een school voor speciaal onderwijs is doorverwezen (3 jaar na vertrek van de leerling).

Adresgegevens van (oud-)leerlingen mag de school bewaren voor het organiseren van reünies.

Inzage en correctie leerlinggegevens

Als ouder heeft u het recht om de gegevens over uw kind in te zien (inzagerecht). U maakt dan een afspraak met de school. Terwijl u de gegevens inziet, blijft iemand van de school aanwezig. Als ouder heeft u ook correctierecht. U kunt de school verzoeken om verkeerde gegevens in het leerlingdossier van uw kind te verbeteren of te verwijderen.

Heeft u geen ouderlijk gezag meer, bijvoorbeeld na een echtscheiding? Ook dan moet de school u inzage geven in de leerlinggegevens over uw kind. Dit staat in het Burgerlijk Wetboek. U moet dan zelf de directeur van de school om deze informatie vragen.

Inzage leerlinggegevens door derden

Soms is de school verplicht om gegevens aan bepaalde professionals te geven. Bijvoorbeeld bij:

 • de overgang naar een andere school, bijvoorbeeld het voortgezet onderwijs (vo) of het speciaal basisonderwijs (sbo);
 • inzage door de Inspectie van het Onderwijs (IvhO);
 • vermoedens van kindermishandeling;
 • noodsituaties.

In alle andere gevallen moet u als ouder eerst toestemming geven voordat derden de gegevens van uw kind mogen inzien.

%d bloggers liken dit: