Omniumschool, plek waar je kan groeien.

Integraal kindcentrum

‘Wat wil je later worden?’ vroeg de juf. Het was in de 3e klas. Ik keek haar aan, ik wist het niet, ik dacht dat ik al iets was – Toon Hermans

Stichting Omniumscholen streeft naar het starten van integrale kindcentra. Dit staat voor een integrale (onverdeelde) en organische benadering van de ondersteuning van de ontwikkeling van het kind, de ouders en ook de omgeving.

Elk kind in de leeftijd heeft recht op een samenhangend programma van opvang, educatie en opvoeding. Het geeft hem of haar betere ontwikkelingskansen. (Onderwijsraad, 2008).

Een krachtige pedagogische omgeving, zonder muren op het gebied van regels en belangen, pedagogiek en organisatie. Er is sprake van eenduidige leiding, met een functionele verdeling naar de verschillende bouwlagen – van opvang tot topbouw.

Samen werken, leren, ondernemen, ontdekken, onderzoeken, je fantasie gebruiken.

Een integraal kindcentrum kan meer aandacht geven aan de ontwikkeling van het gehele kind. Je kunt samen het kind zien vanuit een 360 graden view en het daardoor beter stimuleren, begeleiden en ondersteunen. Door een oa flexibele tijden komen we tegemoet aan de werkbehoeftes van de ouders, je hoeft als ouder en kind ook niet meer van deur tot deur. Daar valt ook sport en cultuur onder. Dit geeft een betere aansluiting bij de behoeftes bij kind en ouders.

Omnium streeft naar een netwerk van onderwijs, welzijn en zorg voor kinderen en ouders, waarbij we dit praktisch gezien zoveel mogelijk op de schoollocatie in uitvoering zien.

 

 

 

 

%d bloggers liken dit: