Plek waar je kan groeien.

Het team

Onderwijzers maken het verschil – John Hattie

Een leraar is iemand die een kind soms een hand reikt als het drempelvrees heeft. Een leraar is pedagogisch en didactisch een deskundige. Een leraar geeft onderwijs. Een leraar is een begeleider, een signaleraar. Een leraar legt de ontwikkeling van een kind vast om te zien of het stagneert of dat er extra tools nodig zijn. Een leraar is iemand die een kind ziet voor wie en wat hij is. Een leraar kijkt naar wat een kind nodig heeft.

De opstart van de school wordt gerealiseerd door vakspecialisten uit de sectoren onderwijs en zorg. Dit doen zij als vrijwilliger.

Als het aantal vooraanmeldingen afdoende is en de school ook werkelijk start zal er begonnen worden aan het vaststellen van het definitieve team.

Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Onderwijspersoneel moet voor indiensttreding een geldige Verklaring omtrent het gedrag (VOG) overhandigen aan de school. Hierin staat dat het gedrag geen belemmeringen vormt voor de (nieuwe) baan.

Bekwaamheidsdossier voor iedere docent

Scholen zijn verplicht om van iedere docent een bekwaamheidsdossier bij te houden. Hierin staan de afspraken die de werkgever met de leraar maakt. Bijvoorbeeld over de ontwikkeling van zijn bekwaamheid via (bij)scholing. De bekwaamheidsdossiers waarborgen de kwaliteit van docenten en daarmee ook de kwaliteit van het onderwijs.

Heeft u belangstelling voor de school? Laat dit dan weten via een vooraanmelding. Kijk daarvoor hier.

Advertenties
%d bloggers liken dit: