Omniumschool, plek waar je kan groeien.

Gebouw

Het schoolgebouw: een weerspiegeling van de schoolidentiteit, schoolcultuur en onderwijsvisie. Er moet sprake zijn van een stimulerende, functionerende werkomgeving die de kinderen, het team en de ouders stimuleren tot groei en bloei. Het gebouw is een strategisch instrument om groei en bloei te realiseren.

Er moet een vertaalslag gemaakt worden van de identiteit, schoolcultuur en onderwijsvisie naar de inrichting van een inspirerende school. Het gebouw is zo drempel- en belemmingsvrij mogelijk en en houdt zoveel mogelijk rekening met hoor-, zicht- en mobiliteitsproblemen.

In ons gebouw is er sprake van een gezond binnenklimaat omdat dit bevordelijk is voor de leerprestaties van de kinderen.

 

%d bloggers liken dit: