Omniumschool, plek waar je kan groeien.

Flexibele tijden

Flexibele tijden

Uit het SER-advies “Tijden in de samenleving” (15 april 2011) komt naar voren dat /maatschappelijke voorzieningen meer rekening moeten houden met de tijden waarop mensen aan het werk zijn, omdat zij steeds meer moeite hebben hun baan te combineren met hun taken in de privé sfeer.

In de school willen wij daarom een in tijd en inhoud sluitend dagarrangement gaan bieden. School en opvang werken samen aan organisatorische en pedagogische verbinding, vanuit één organisatie. De school komt hiermee tegemoet aan de vraag uit de samenleving om meer flexibiliteit. De school sluit daarmee aan bij het experiment flexibilisering onderwijstijd van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De school biedt ruimte aan externe organisaties zodat het kind muzieklessen, toneel of andere cursussen of eventueel sport kan volgen.

Het gebouw is open van 07.00 uur ‘s morgens tot 18.00 ‘s avonds.

Voorschool
Er kan op maandag t/m donderdag gekozen worden uit opvangmomenten per 4 uur of een volledige dagopvang van maximaal 11 uur. Dit in de tijdsperiode van 07.00 tot 18.00 uur. Hiervoor wordt een contract afgesloten.

Basisschool + VO dagrooster (naar urennorm) 
De schooltijden zijn variabel, je komt voor onderwijs 4 of 5 dagen in de week binnen tussen 8 uur – half 10 ’s morgens tot maximaal 15.30 uur ’s middags. We houden met de variabele starttijd ook rekening met de innerlijke klok van het kind. Voor pubers is een latere start van de schooldag aan te raden vanuit onderzoek naar bioritme in hun leeftijdsgroep.
Buiten die uren is er sprake van buitenschoolse opvang.

De kinderen eten tussen de middag op school.

Langere schooldag – meer leertijd

De leerlingen van de Omniumschool profiteren van een verlengde schooldag. De extra leertijd wordt gedeeld tussen basisvaardigheden als een prioriteit en lessen waarin onderwerpen verder uitgediept en het animo voor leren wordt versterkt. Aan het einde van de schooldag bieden we via de opvang extra activiteiten. Hiermee willen we de leerlingen een stevige fundering geven, een houden van levenslang leren aanleren en meer kans geven op een succesvol bestaan.

%d bloggers liken dit: