Omniumschool, plek waar je kan groeien.

Extra vakken

Buiten de standaard aan vakken in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs biedt Omnium extra vakken indien hier ruimte voor is bij een kind of behoefte aan is. Het aanbod wordt aangepast aan de individuele behoeftes van het kind. Keuzes kunnen bijvoorbeeld liggen op het gebied van talen, wetenschap, techniek, kunst, sport, filosofie of denksport.

%d bloggers liken dit: