Omniumschool, plek waar je kan groeien.

Excelleren

‘Excellentie is niet cijfers omhoog pompen, maar mensen laten excelleren’ – Robert Dijkgraaf

De overheid zet momenteel in op excellentie. Het excellentieprogramma is bestemd voor de 20% best presterende vwo leerlingen.
Excelleren betekent uitblinken. Echter 50-80% van de hoogbegaafden, potentieel excellerende kinderen – is niet gelukkig op school en excelleert dus niet.

Het is daarbij niet voldoende te mikken op een kleine groep. Men moet werken aan een brede basis waarbij er ruimte is voor excelleren bij alle kinderen, waarbij er extra aandacht moet zijn voor kinderen – zoals hoogbegaafde kinderen – die risico lopen op onderpresteren en de ontwikkeling van faalangst.

Uit een brede basis van talent komen de allerbesten boven. Verklein je die basis, dan zullen er ook weinig toppers verschijnen.

Het motiveren van leerlingen is erg belangrijk om de kinderen te laten excelleren, grenzen te laten verleggen. Potentieel ontdekken en de lat en het tempo hoog leggen. Grensverleggend denken is hiervoor noodzakelijk, bij de kinderen en het team. Structuur is nodig om dit mogelijk te maken. Iedereen mag zijn talent laten zien, of dit nu op het gebied van sport, cognitie of sociaal, creatief en ondernemend talent.

Creeer in school een kweekvijver van talent. Stimuleer de ontwikkelingsdrag. Samenwerken om allemaal naar een hoger niveau te komen. Het hele schoolklimaat moet gericht zijn op excelleren en moet dus excellent zijn. “Out of the box” denken en bevlogenheid bij leerlingen, team en ouders.

%d bloggers liken dit: