Omniumschool, plek waar je kan groeien.

Buurt en regio

Kernonderwijs streeft naar wijk- en regiogerichte samenwerking tussen de school, ander scholen, buren, clubs, verenigingen, gemeentes en bedrijven. Dit begint al bij de opvang die in school plaatsvindt. Het brede karakter van de school bestaat uit de culturele activiteiten waarvoor de school in haar gebouw ruimte biedt, de opvang die de kinderen in staat stelt om hun sport naar keuze te beoefenen en ook de aanwezigheid van gastdocenten uit het bedrijfsleven, vanuit vak- of hobbygebied of achtergrond die verrijking, verbreding en verdieping bieden.

%d bloggers liken dit: