Omniumschool, plek waar je kan groeien.

Buitenspelen

‘Als er iets speelt in het land, laat het de kinderen zijn’ – Loesje

Het kinderspel is van buiten naar binnen verplaatst, omdat er in vergelijk met vroeger meer ruimte en plek is voor de kinderen om binnen te spelen. Electronisch speelgoed en de TV nodigt hier ook toe uit. Buiten is meer het domein van de volwassenen geworden, mede door het aantal auto’s. Er is minder speelruimte voor kinderen voorhanden en de buitenspeelruimte is vaker buiten het speelbereik van het kind. Kinderen uit een straat gaan tegenwoordig ook niet meer perse naar dezelfde school, die om de hoek. Er wordt dus vaker verder weg afgesproken dan in de straat – waardoor de kinderen in de straat elkaar ook minder goed kennen. De ouders zijn ook voorzichtiger geworden ten aanzien van of en waar een kind buiten mag spelen. Er ligt een grotere beperking ten aanzien van buiten spelen zonder ouderlijk toezicht.

Dit alles duidt op het grote belang van speel-, en beweegmogelijkheden van het schoolplein. Het schoolplein is een bewust en natuurlijk onderdeel van het leer- en ontwikkelingsaanbod.

%d bloggers liken dit: