Omniumschool, plek waar je kan groeien.

Bewegend leren

Kernonderwijs staat voor een aanpak waarbij kinderen al bewegend onderdelen van lezen, rekenen en spellen leren. Dit geeft een positief effect op de vaardigheid van de leerlingen op deze leergebieden,  maar ook op ontwikkelingskansen van achterstandsleerlingen. Het bewegen maakt de kinderen ook fitter en geeft kans op minder overgewicht. Onderzoek in de VS geeft aan dat dit geldt voor zowel de korte als de lange termijn.

Voor de schoolprestaties van alle kinderen is het belangrijk ze lichamelijk te activeren door ze meer te laten sporten en hun bewegingsvaardigheden te trainen.

Recent is wetenschappelijk aangetoond [Vuijk et al 2012] wat al langer bij de ervaren leerkrachten bekend was: “kinderen leren veel makkelijker als er ook regelmatig bewogen wordt. Sport en beweging helpt mee om de cognitieve vaardigheden te ontwikkelen, maar ook bewegen tijdens de les helpt geweldig om bijvoorbeeld tafels uit het hoofd te leren, of heel snel te kunnen rekenen. Op de vrije school wordt gewerkt met dansjes om de tafels uit het hoofd te leren, op veel SBO’s en bij remedial teaching wordt bijvoorbeeld met een bal gegooid waarbij een kind een bal moet vangen en daarna de som beantwoorden”.

Wetenschappelijk onderzoek [o.a. Vuijk] heeft aangetoond “dat zowel kinderen uit het reguliere onderwijs als SBO-leerlingen hier heel veel baat bij hebben. De kinderen ervaren het zelf ook als een welkome afwisseling van aan een tafel zitten sommetjes maken en geven aan zich dan beter te kunnen concentreren”.

Bewegingsvaardigheden en ook lichamelijke fitheid en conditie zijn gerelateerd aan cognitieve flexibiliteit. Cognitieve flexibiliteit is een belangrijke voorspeller voor taalontwikkeling en rekenvaardigheid

In onze school wordt al veel sport gegeven – juist om het hele kind te ontwikkelen – en wordt voor automatisering tijdens de rekenles of tijdens het stampen van de naamvalsrijtjes bijvoorbeeld, beweging ingezet om deze minder leuke klussen vlot, grondig en in een prettige sfeer te stampen.

%d bloggers liken dit: