Omniumschool, plek waar je kan groeien.

Aansprakelijkheid

  •  Bij aansprakelijkheid geldt in principe dat iedereen zijn eigen schade hoort te dragen. De veroorzaker is aansprakelijk voor de ontstane schade.
  • De school/het schoolbestuur is pas aansprakelijk wanneer er sprake is van onrechtmatig handelen. Dat geldt bijvoorbeeld wanneer de school nalatig is geweest in het nakomen van haar plichten of in strijd heeft gehandeld met (wettelijke maar ook ongeschreven) regels.
  • De school heeft de zorgplicht om lichamelijk letsel te voorkomen (veiligheid gebouw, inrichting), de bijzondere zorgplicht voor het scheppen van een veilig schoolklimaat (onder andere anti-pestbeleid) en ten slotte de plicht tot het geven van kwalitatief deugdelijk onderwijs.
  • Ouders zijn aansprakelijk voor onrechtmatig handelen van het kind als dit jonger is dan 14 jaar.
  • Bij een incident of ongeluk kan de school of het personeelslid aansprakelijk worden gesteld, afhankelijk of er ‘voldoende en adequaat toezicht is’ en of mogelijke bestaande protocollen in acht zijn genomen.
  • Scholen zijn wettelijk verplicht (WPO, artikel 45) zich tegen aansprakelijkheid te verzekeren. De schoolverzekering regelt de aansprakelijkheid van leerkrachten, overig personeel, bestuur, ouders/vrijwilligers voor schade aan derden veroorzaakt door onder hun toezicht staande kinderen.

Bron: VOO

Lees hier verder. (download)

%d bloggers liken dit: