Omniumschool, plek waar je kan groeien.

21th century skills

Als je de manier verandert waarop je naar de dingen kijkt, veranderen de dingen waarnaar je kijkt.

De samenleving is onderhevig aan verandering. Termen als: “we leiden kinderen op voor banen die nu nog niet bestaan” zijn nu veelgehoord. Uitdrukkingen als talenten, excellentie etc. zijn populair. De economie lijkt een grote bepalende factor in het onderwijs te zijn. Door de introductie van ICT in het onderwijs en daaromheen zijn er grote maatschappelijke wijzigingen gaande, waarop onderwijs nog achterloopt.

Betrokkenheid, nieuwsgierigheid en ondernemend zijn vaardigheden die belangrijk zijn voor nu en de toekomst. School is meer dan taal, rekenen en de kernvakken. Hoe is het gesteld met je communicatievermogen, creativiteit, sociale en culturele vaardigheden. Ben je een kritische denker en heb je een probleemoplossend vermogen. Kun je goed samenwerken. Hoe vaardig ben je op het gebieden ICT.

Kinderen moeten voorbereid zijn op de nieuwe samenleving en vaardigheden aanleren die ze mediawijs maken. Ze moeten kunnen zien welke (on-)mogelijkheden de maatschappij heeft en daar snel in leren schakelen en beslissen.

 

 

 

%d bloggers liken dit: